Jornada de Bones Pràctiques
- www.clubexcelencia.org
EFQM

Eines d’Excel·lència en Gestió: inicis, present i futur
DIMARTS, 18 DE JUNY DE 2019
TARRAGONA

“Oportunitats per a les organitzacions en transformació”Fa 16 anys que es va atorgar el primer Reconeixement a l'Excel·lència i ara, a l’any 2019, podem comptar a més de 3.500 organitzacions que han obtingut un Segell d’Excel·lència EFQM. En l'actualitat, més de 50.000 organitzacions al món, de molt grans i de molt petites, de tots els diferents sectors d’activitat, utilitzen el Model EFQM d’Excel·lència com a referent per al seu sistema de gestió:
• per a la millora contínua
• per a impulsar la competitivitat
• accelerar la seva transformació
Organitzacions excel·lents, sense distinció de dimensions ni sectors, públiques i privades.

Aquests fets han marcat un abans i un després en la manera d’entendre el funcionament de les organitzacions, en la qual la preocupació per l'autoconeixement i la millora contínua, són la pedra angular en la construcció d'organitzacions destacades per l'eficient gestió dels seus recursos i l'orientació a la satisfacció dels seus clients i altres grups d’interès.

Volem compartir amb vosaltres l'experiència de diferents persones que han liderat i col·laborat en aquesta tasca, i els coneixements d’algunes organitzacions que han arribat a assolir les màximes quotes d'excel·lència. A través d’un interessant programa que inclou:
• una revisió dels inicis de l’aplicació d’eines per a la gestió moderna.
• exposició d’experiències pràctiques de la implantació del Model EFQM d’Excel·lència.
• avançament de les novetats del nou Model EFQM 2020.
Podrem comprendre quines han estat les claus del seu èxit i cóm està contribuint en els seus beneficis apostar pel model de gestió de referencia en el món.

Dirigit a: Directors Generals, Gestors públics i privats, Directors de Qualitat, Responsabilitat Social, Talent, Organització, i en general a totes aquelles persones interessades en la gestió excel·lent, innovadora i sostenible.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Oportunidades para las organizaciones en transformación”Hace 16 años que se otorgó el primer Reconocimiento a la Excelencia y ahora, en 2019, podemos contar con más de 3.500 organizaciones que han obtenido un Sello de Excelencia EFQM. En la actualidad, más de 50.000 organizaciones en el mundo, algunas de muy grandes y otras de muy pequeñas, de todos los diferentes sectores de actividad, utilizan el Modelo EFQM de Excelencia como referente para su sistema de gestión:
• para la mejora continua
• para impulsar la competitividad
• acelerar su transformación
Organizaciones excelentes, sin distinción de dimensiones ni sectores, públicas y privadas.

Estos hechos han marcado un antes y un después en la manera de entender el funcionamiento de las organizaciones, en el que la preocupación por el autoconocimiento y la mejora continua, son la piedra angular para la construcción de organizaciones destacadas por su eficiente gestión de sus recursos y su orientación a la satisfacción de sus clientes y otros grupos de interés.

Queremos compartir con vosotros la experiencia de diferentes personas que han liderado y colaborado en esta tarea, y los conocimientos de algunas organizaciones que han alcanzado las máximas cuotas de excelencia. A través de un interesante programa que incluye:
• una revisión de los inicios de la aplicación de herramientas para la gestión moderna.
• exposición de experiencias prácticas de la implantación del Modelo EFQM de Excelencia.
• adelanto de las novedades del nuevo Modelo EFQM 2020.
Podremos comprender cuales han sido las claves de su éxito y cómo está contribuyendo en sus beneficios apostar por el modelo de gestión de referencia en el mundo.

Dirigido a: Directores Generales, Gestores públicos y privados, Directores de Calidad, Responsabilidad Social, Talento, Organización, y en general a todas aquellas personas interesadas en la gestión excelente, innovadora y sostenible.

#encuentrosCEG      @Club_Excelencia      @Dipta_cat      #compartiendoymejorando

Programa

18 de juny
9:30 - 13:00
09:00 - 09:30   Recepció i Acreditació  
           
       
09:30 - 09:40   Benvinguda institucional  
       
 • Sr. Josep Poblet i Tous, President de la Diputació de Tarragona

 
       
09:40 - 10:10   Ponència inicial  
       
 • Sr. Xavier Marcet, President de Barcelona Drucker Society

 
       
10:10 - 11:10   Taula Rodona: Inicis de l’aplicació dels Models d’Excel·lència  
       
 • Sr. Xavier Tort-Martorell, Professor Titular de Universitat Politècnica de Catalunya

 • Sr. Josep Mª Costa, Colaborador del Club Excelencia en Gestión

 • Sr. Carles Sans, Vicepresident 2n de la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

 • Sr. Rafael Ballús, Colaborador del Club Excelencia en Gestión

 • Sr. Abelardo Rubio, Socio de Creatividad y Gestión Excelente

 
    Modera la Taula: Miquel Romero, Director Vida Associativa i Coneixement de Club Excelencia en Gestión  
       
11:10 - 11:40   Café - Networking  
       
11:40 - 12:20   Experiències actuals: Ambaixadors d’Excel·lència Europea  
       
 • Sr. Enric Brull, Cap de l'Àrea de Coneixement i Qualitat de Diputació de Tarragona

 • Sr. Jordi Pujol, Director General de l'Hospital Plató

 
       
12:20 - 12:50   Una autèntica renovació: Model EFQM 2020  
       
 • Sr. Ignacio Babé, Secretari General de Club Excelencia en Gestión

 
       
12:50 - 13:00   Conclusions jornada  
       
 • Sra. Mª José Ramos, Directora de Área Interna en MC MUTUAL

 
       
14:00 - 16:00   Dinar Ponents i Participants
(activitat opcional, a indicar interès en el moment de la inscripció*)
 
       

Palau de Diputació Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100

Ponents

Josep Poblet

Sr. Josep Poblet

President

Diputació de Tarragona

Xavier Marcet

Sr. Xavier Marcet

President

Barcelona Drucker Society

Xavier Tort-Martorell

Sr. Xavier Tort-Martorell

Professor Titular

Universitat Politècnica de Catalunya

Carles Sans

Sr. Carles Sans

Vicepresident 2n

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Josep Mª Costa

Sr. Josep Mª Costa

Colaborador

Club Excelencia en Gestión

Rafael Ballus

Sr. Rafael Ballus

Colaborador

Club Excelencia en Gestión

Abelardo Rubio

Sr. Abelardo Rubio

Socio

Creatividad y Gestión Excelente

 Miquel Romero

D. Miquel Romero

Director

Club Excelencia en Gestión

Enric Brull

Sr. Enric Brull

Cap de l'Àrea de Coneixement i Qualitat

Diputació de Tarragona

Jordi Pujol

Sr. Jordi Pujol

Director General

Hospital Plató

 Ignacio Babé

Sr. Ignacio Babé

Secretario General

Club Excelencia en Gestión

Mª José Ramos

Sra. Mª José Ramos

Directora de Área Interna

MC MUTUAL

Colaboran

Col·laboradors

Colaboran Colaboran Colaboran
​PERFILS XARXES SOCIALS

Sr. Xavier Marcet – Barcelona Drucker Society Linkedin Twitter

Sr. Xavier Tort-Martorell – Universitat Politècnica de Catalunya Linkedin

Sr. Abelardo Rubio – Creatividad y Gestión Excelente Linkedin

Sr. Miquel Romero – Club Excelencia en Gestión Linkedin Twitter

Sr. Jordi Pujol – Hospital Plató Linkedin

Sr. Enric Brull – Diputació de Tarragona Linkedin Twitter

Sr. Ignacio Babé – Club Excelencia en Gestión Linkedin Twitter

Sra. Mª José Ramos – MC MUTUAL Linkedin Twitter

Inscripcions

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Club Excelencia en Gestión Vía Innovación y Diputació Tarragona. La finalidad del tratamiento es gestionar su inscripción e informarle de las actividades, productos y servicios que puedan resultar de su interés. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del interesado al solicitar la inscripción. Cesión de datos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad, Limitación del tratamiento y Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en las direcciones arriba señaladas. Para poder llevar a cabo este tratamiento necesitamos su consentimiento expreso manifestado dándole al botón enviar solicitud.

Plazo límite de inscripción
16/06/2019